Projecton Ar-Ge Danışmanlığı; Ar-Ge, yenilik ve ürün geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren firmalara Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet anlayışı ile faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketidir.

Firmalarının ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından destek alabilmelerini sağlamak amacıyla; vergisel ve mali teşviklerden yararlanılması, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması, teknokent/serbest bölge alanlarına taşınması hedeflerini gütmektedir.

Proje yönetimi, geliştirilmesi ve Ar-Ge kültürü oluşturmak amacıyla hibe ve destekler konularında uzun süre çalışmış yüksek beceri ve vizyon sahibi olan kadrosu ile faaliyet gösteren Projecton Ar-Ge Danışmanlık firması Ar-Ge projelerinin yönetimini ve finansmanını sağlayarak ulusal ve uluslar arası fonlardan destek alınmasını sağlamaktadır.

Yüksek mühendis ve kimyagerlerden oluşan uzman ekibimiz müşteri memnuniyetini birinci planda tutarak kaliteli ve uçtan uca çözüm sunarak hizmet vermektedir.

Projecton ekibi olarak müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını belirleyerek çıkarılan stratejik yol haritası ile kaliteli çözümler sunabilmek adına teknik ve ekonomik fizibilitenin oluşturulması sağlanır. Stratejik yol haritasından doğan fizibilite doğrultusunda %100’e yakın online kütüphane üyeliği ile projeye yön verici literatür taramasının yapılması, rakip analizi, inovatif yönlerin belirlenmesi ve akademisyen tavsiyeleri ile projenin ana hatları belirlenerek proje çalışması tüm yönleriyle geliştirilir.


Projecton’un yapılan işin başarılı olma temeline dayalı hizmet akışı aşağıdaki gibidir;


• Yön verici literatür araştırması

• Ar-Ge değerlendirme

• Akademik danışman entegrasyonu (gerekli ise)

• Patent/faydalı model araştırması

• Proje personel ekibinin firma ile birlikte oluşturulması

• Proje önerisinin hazırlanması ve sunumu

• Hakem ziyareti sunumu hazırlanması

• Hakem ziyaretleri ve izleyici ziyaretlerinin yönetilmesi

• Teknik ve mali dönem raporlarının hazırlanması

• Proje sonuç raporunun hazırlanması